Scroll to top

3 ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกราฟฟิก


more156 - มกราคม 7, 2019 - 0 comments

สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัววัด ว่างานกราฟฟิกเป็นงานที่ดีหรือไม่ดี มี 3 อย่างด้วยกัน คือ เวิร์ค สวย และสื่อ

1. เวิร์ค Work หรือมีประโยชน์ใช้สอยที่ดี ก่อนทำการออกแบบ นักออกแบบต้องรู้ว่างานที่ออกแบบจะนำไปใช้งานกับใคร ที่ไหน เพื่ออะไร ใช้งานแบบไหน ดังนั้น เมื่อเราออกแบบก็ควรนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก

2. สวย Beautiful คนส่วนใหญ่ชอบ ความเป็นสิ่งดึงดูดใจแก่ผู้พบเห็นในครั้งแรก ช่วยในเรื่องการตัดสินใจซื้อหรือใช้สิ่งของนั้น แต่เพราะคนเรามีรสนิยมที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ความพึงพอใจนั้นต่างกัน ให้เน้นคนส่วนใหญ่พอใจในผลงาน ถือว่าผ่าน

3. สื่อ Communicate เข้าใจความหมายตรงกัน งานออกแบบที่ดีจะต้องสามารถสื่อความหมายความเข้าใจระหว่างผู้พบเห็นกับสิ่งที่นักออกแบบถ่ายทอดได้ตรงกัน ไม่ใช่ว่าสวยแต่ดูแล้วไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ

การให้น้ำหนักงานออกแบบกราฟฟิก ขึ้นอยู่กับความสำคัญของงานออกแบบในแต่ละแขนง ซึ่งจะแตกต่างกันไป ถ้าเป็นทางสถาปัตย์ ก็จะเน้นประโยชน์ใช้สอย สำหรับงานออนไลน์ ให้เน้นความสวยงามก่อน เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดงานกราฟฟิกเราก่อน

Related posts

Post a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *