Scroll to top

sales funnel


Tag

Sales Funnel

Sales Funnel

วันนี้เราจะมาพูดถึง Sales Funnel กันครับ.มันคืออะไร? คือ Chart รูปทรงกรวยที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากคนไม่รู้จักจนมาเป็นลูกค้าของเราครับ เช่น คน 100 คน ที่เห็นโฆษณาเราอาจเหลือเป็นลูกค้าเราจริงๆแค่ 1 คนครับ...

more156 December 24, 2019