Scroll to top

Uncategorized


Category

Content ที่คิดว่าปัง อาจจะพังก็ได้?

Content ที่คิดว่าปัง อาจจะพังก็ได้?

ในยุคที่การทำคอนเทนต์เป็นที่รู้จักและสามารถทำออกมาได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าใครก็สามารถทำคอนเทนต์ในสไตล์และความสนใจของตนเองได้ หรือเมื่อมีประเด็นเด่นประเด็นดังฮิตติดเทรนด์เมื่อไหร่ ต้องมีการหยิบขึ้นทำคอนเทนต์ไวรัลทันที แต่รู้หรือไม่ว่าคอนเทนต์ที่เราคิดว่าจะปัง อาจจะพังก็ได้ สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรได้บ้าง ไปดูพร้อมกันเลย การทำคอนเทนต์ เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการซัพพอร์ตแบรนด์ได้เป็นอย่างดี แต่ว่าการทำคอนเทนต์ในแต่ละครั้งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจในหัวข้อหรือประเด็นนั้น ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ต้องคำนึงถึง...

more156 February 20, 2019
6 ขั้นตอนการทำงานกออกแบบกราฟฟิกให้โดนใจ

6 ขั้นตอนการทำงานกออกแบบกราฟฟิกให้โดนใจ

การออกแบบกราฟฟิกอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนแบบตายตัว หรือเป็นมาตรฐานที่ต้องทำ หากแต่จะช่วยให้งานกราฟฟิกสามารถออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และมีการปรับแก้น้อยที่สุด

more156 January 7, 2019
3 ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกราฟฟิก

3 ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกราฟฟิก

สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัววัด ว่างานกราฟฟิกเป็นงานที่ดีหรือไม่ดี มี 3 อย่างด้วยกัน คือ เวิร์ค สวย และสื่อ

more156 January 7, 2019