Scroll to top

Uncategorized


Category

รู้ก่อนเริ่มลงมือทำ แคมเปญโฆษณา Facebook
Hastage ตุลาคม 4, 2021
6 ขั้นตอนการทำงานออกแบบกราฟฟิก ให้โดนใจ

6 ขั้นตอนการทำงานออกแบบกราฟฟิก ให้โดนใจ

6 ขั้นตอนการทำงานออกแบบกราฟฟิก ที่จะช่วยให้องานกราฟฟิกสามารถออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และมีการปรับแก้น้อยที่สุด

more156 มกราคม 7, 2019
การออกแบบกราฟฟิก กับ 3 ปัจจัยสำคัญ

การออกแบบกราฟฟิก กับ 3 ปัจจัยสำคัญ

การออกแบบกราฟฟิก มีสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัววัด ว่างานกราฟฟิกเป็นงานที่ดีหรือไม่ดี มี 3 อย่างด้วยกัน คือ เวิร์ค สวย และสื่อ

more156 มกราคม 7, 2019