Scroll to top

more156


Author

FOMO - Fear of missing out

FOMO - Fear of missing out

แคมเปญบิ๊กเซลส...

more156 มกราคม 7, 2020
Sales Funnel

Sales Funnel

วันนี้เราจะมาพ...

more156 ธันวาคม 24, 2019
Content ที่คิดว่าปัง อาจจะพังก็ได้?
more156 กุมภาพันธ์ 20, 2019
6 ขั้นตอนการทำงานกออกแบบกราฟฟิกให้โดนใจ

6 ขั้นตอนการทำงานกออกแบบกราฟฟิกให้โดนใจ

การออกแบบกราฟฟิกอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนแบบตายตัว หรือเป็นมาตรฐานที่ต้องทำ หากแต่จะช่วยให้งานกราฟฟิกสามารถออกแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด และมีการปรับแก้น้อยที่สุด

more156 มกราคม 7, 2019
3 ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกราฟฟิก

3 ปัจจัยสำคัญของการออกแบบกราฟฟิก

สิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัววัด ว่างานกราฟฟิกเป็นงานที่ดีหรือไม่ดี มี 3 อย่างด้วยกัน คือ เวิร์ค สวย และสื่อ

more156 มกราคม 7, 2019