fbpx

เรื่องของ Content ที่คิดว่าปัง อาจจะพังก็ได้

1. ทำคอนเทนต์เยอะๆ จะได้มีคนเห็นเยอะๆ ถ้าคอนเทนต์ที่ทำเป็นคอนเทนต์ธรรมดาจะไม่ได้รับความสนใจ ทำให้เสียเงิน เสียเวลาในการทำ

2. ทำคอนเทนต์ให้ Viral ให้คนเห็นเยอะๆ เดี๋ยวยอดมาเอง มันไม่จริงเสมอไป แม้ว่าคนจะเห็นเยอะ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนที่เห็นจะซื้อของเรา

3. คอนเทนต์มีไว้เพื่อการขาย เลิกคิดว่า ทุกคอนเทนต์จะต้องทำให้ขายของได้ ถ้าคอนเทนต์ไม่ช่วยให้ขายของได้ จะทำคอนเทนต์ไปทำไมล่ะ? ต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้จักธุรกิจของเรา แต่การที่คอนเทนต์ขายอย่างเดียว อาจทำให้คนเสพคอนเทนต์เกิดความคิดลบกับเราได้

4. ต้องตามกระแสทุกอย่าง พูดถึงกระแส จะอยู่ได้เพียง 1-2 วันเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นคอนเทนต์ระยะยาวได้ อาจจะทำให้เราดูเกาะติดสถานการณ์เท่านั้น

5. คอนเทนต์เจ๋งๆ เดี๋ยวคนก็มาเอง ยอดไลค์ คอมเมนต์ แชร์ กันถล่มทลายแน่ ถ้าคอนเทนต์เจ๋งมาก อยากบอกว่าไม่จริงเสมอไป คอนเทนต์ดี แต่มั่นใจแค่ไหนว่าจะมีคนเห็น?

6. คอนเทนต์ ไม่ใช่ Content Marketing ถึงแม้ว่า คอนเทนต์จะเป็นส่วนที่สำคัญมาก แต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น

7. คอนเทนต์ดี ผลทันตาเห็น คอนทนต์ไม่ใช่เวทมนต์ ที่จะเสกยอดขายได้ทันทีที่ปล่อยออกไป

Categories: BlogsUncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *